The Ordination of Jeanne Elizabeth Kaliszewski
Previous
Easter Day!